Spjuths timmerhus

Renovering och flytt

Vi genomför även renovering av timmerstommar. Det kan vara mindre renoveringar eller riktande av stommar men också mer omfattande arbeten. Renoveringar och flytt av timmerstommar utför vi främst i vårt närområde.

Innan vi inleder en renovering måste vi undersöka byggnaden. Vi gör efter besiktningen en uppskattning av hur lång tid renoveringen kommer att ta eftersom renoveringar är speciellt svåra att förutse tidsåtgång på, beroende på förutsättningarna på plats och byggnadernas varierande skick.