Spjuths timmerhus

Hantverk

Timmerhus är en svensk kulturskatt. De är oslagbara för sin långa hållbarhet, knappa miljöpåverkan och sitt estetiska uttryck som helt präglade de svenska bygderna för inte alls så länge sedan. Väljer man att bygga ett nytt timmerhus idag så inspireras man ofta av någon eller några av de gamla stugorna som stolt står kvar från äldre tider. Skönheten i dessa kanske ligger i den brunröda solbrända södersidan, i dess skrovliga yta som än vittnar om hantverket som gamla tiders hantverkare behärskade eller kanske stockarnas naturliga form som perfekt möter varandra och ger den gamla väggen liv. Mossan som sticker ut lite mellan två stockar, som isolerar och tätar husets väggar, påminner om närheten man hade till naturen. Doften av trä och skog.

Dagens timmerstugor har pga effektivisering förlorat mycket av sin gamla charm. I dag fräser man stockarna för att förenkla processen så att man utan någon vidare hantverksmässig kunskap och framför allt mycket snabbare ska kunna foga ihop och stapla dessa till väggar. En stock behöver i dag inte ens komma från samma träd utan kan bestå av flera plankor av varierande kvalitet som är hoplimmade till en laminatstock, detta för att ge exakta format som på sitt sätt speglar 1900-talets teknikutveckling, effektivisering och förlust av hantverkstradition och kunskap. Dessa maskintimrade byggnader kan vara svåra att koppla samman med de äldre stugorna som man inspirerats av om man i dag väljer att bygga nytt i timmer.

Spjuths Timmerstommar har inriktat sig på traditionell stil av byggnader för att bibehålla timmerstommens originella uttryck och naturliga skönhet. Yxan är vårt främsta verktyg men vissa moderna hjälpmedel som motorsågen används också utan att vi lämnar spår av dessa.

Vår idé är att modernt byggande i timmer kan anpassas till dagens kunders krav och samtidigt bevara kunskapen och kulturtraditionen som vi ärvt.